The time is nigh. We’re soft launching into our official coverage of Tokyo 2019-2020! Ladies first. Today we meet—spoiler alert!—Kaori Watanabe, Haruka Okuyama, and Risako Tanabe. We’ve linked their English-translated intro videos and entrance interviews below, and we’re talking ‘bout ‘em. Get outta our dreams. Get into our… Corvette? It’s Tadaima: A Terrace House Podcast!

 

Special thanks to Costco Subs for translating the videos below!

 

Kaori Watanabe

https://amara.org/en/videos/75ECAEjE8Phy/info/gong-kai-madeato6ri-nu-noyou-qing-gabu-an-xin-menba1ren-mu-ha/

https://amara.org/en/videos/6t4tRn0zZc6r/info/xin-zhu-ren-intabiyu1-du-bian-xiang-zhi-bian-katsukoiizi-gahao-kidakedo/

 

Haruka Okuyama

https://amara.org/en/videos/t4h9rTkMaSGz/info/gong-kai-madeato5ri-si-amariyou-da-inaiziyanxiao-xin-menba2ren-mu-ha/

https://amara.org/en/videos/7xgN9qcx3Xdq/info/xin-zhu-ren-intabiyu2-ao-shan-chun-hua-bian-si-ren-nobi-shi-gaiinatosi-utaipude/

 

Risako Tanabe

https://amara.org/en/videos/DomYVInf6tp7/info/gong-kai-madeato4ri-hao-kinaren-tokadekichiyaunokanaa-xin-menba3ren-mu-ha/

https://amara.org/en/videos/wOggbmMYSOOG/info/xin-zhu-ren-intabiyu3-tian-bian-li-xiao-zi-bian-fu-qi-haben-dang-nisaretakunai/

 

Original music by Native (aka Jack McGinnis).

 

Connect with us! 

Website: https://terracehousepodcast.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnGz8U0gf8cHZ39vbjWuOuw

Instagram: https://instagram.com/tadaimagram

Twitter: https://twitter.com/tadaimapod

Facebook: https://facebook.com/groups/tadaimaclan

Share | Download