Mina-san, konbanwa! It’s time for more Lost Tapes! Come with us as we explore Another Terrace clips from the Terrace House YouTube channel. We cover everything from return of Yuudai to the housemates’ sexual preferences!

 

Another Terrace Clips

Week 34-1: https://amara.org/en/videos/CyUkg0ks6vBL/info/34th-week-you-yi-zui-di-dane-lei-nagaranidang-shi-noxin-qing-wotu-lu-pureirumunosok-ki/

Week 34-2: https://amara.org/en/videos/5GYmacEBMh9b/info/34th-week-you-yi-xie-ritakatsuta-tsubahu-tonoyi-wai-naguan-xi-toha/

Week 36-1: https://amara.org/ja/videos/PAiU4Qb52bJE/info/36th-week-ling-mayachiyan-otsupaida-kii-ling-mayaotsupaishi-qing/

Week 36-2: https://amara.org/en/videos/8AGNVgcDtPws/info/36th-week-jun-liang-hai-dou-tosukebodetojun-liang-niromansu/

Week 37-1: https://amara.org/en/videos/LgUWtVvYIMLY/info/37th-week-mayachu-meteetsuchishitatoki-jin-duan-nogaruzutoku/

Week 37-2: https://amara.org/en/videos/2fAAMTHB2KuJ/info/37th-week-konnakotomoarimashita2018nian-xia-qing-jing-ze/

 

Original music by Native (aka Jack McGinnis).

 

Connect with us!

Website: https://terracehousepodcast.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnGz8U0gf8cHZ39vbjWuOuw

Instagram: https://instagram.com/tadaimagram

Twitter: https://twitter.com/tadaimapod

Facebook: https://facebook.com/groups/tadaimaclan

Share | Download